Disclaimer

Persoonlijke gegevens

Als exploitant van deze website nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We willen dat u weet wanneer we welke gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken. In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen erop wijzen dat de gegevens­overdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Persoonlijke gegevens Op onze website bestaat de mogelijkheid om persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Dit omvat informatie zoals naam, adres, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzekeren u dat wij persoonlijke gegevens met absolute vertrouwelijkheid zullen behandelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevens­bescherming en deze gegevens­beschermings­verklaring, en dat wij deze alleen aan derden zullen doorgeven met uw afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag. Informatie, verwijdering, blokkering U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevens­verwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Als u vragen heeft, kunt u direct contact met ons opnemen. Schrijf gewoon een e-mail naar info[at]waldstube.de.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn: - Browsertype/ browserversie - Gebruikt besturingssysteem - Verwijzende URL - Gastheernaam van de toegang tot de computer - Tijdstip van de serveraanvraag Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een consolidatie van deze gegevens met andere gegevens­bronnen wordt niet uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Bezwaarschrift reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

Facebook-plugins (Like button)

Onze pagina's integreren plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Like") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de Pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google +1

Onze pagina's gebruiken functies van Google +1, provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Verzamelen en delen van informatie: U kunt de Google +1 knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. Met de Google +1-knop kunt u en anderen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners ontvangen. Google slaat zowel de informatie op die u hebt gegeven voor een +1-inhoud als informatie over de pagina die u bekijkt wanneer u op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan worden weergegeven als aanwijzingen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het web. Google registreert informatie over uw +1 activiteit om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1 knop te kunnen gebruiken, moet u een globaal zichtbaar, openbaar Google-profiel hebben, dat ten minste de naam bevat die u voor uw profiel kiest. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan zichtbaar zijn voor gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over +1 activiteit publiceren en delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten bedrijven.

Digitale analyse

Deze site maakt gebruik van "Digital Analytix" voor webanalyse, die wordt gebruikt om de bezoeken aan de site te meten en te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat het accepteren van cookies en geselecteerde scripts in principe wordt geweigerd of dat u van tevoren wordt geïnformeerd als er een cookie wordt opgeslagen of een script wordt uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw internetbrowser en de bijbehorende extensies (plugins). Houd er rekening mee dat als cookies en scripts worden gedeactiveerd, het niet altijd mogelijk is om de site correct weer te geven en/of beperkte functionaliteit te bieden. Naast de browserinstellingen kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van gegevens door "Digital Analytix" met werking voor de toekomst door het instellen van een opt-out cookie in uw browser op dit punt: http://sitestat.com/?lang=de_DE voor "Digital Analytix".